Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:27:01
Îþi aduci aminte de Quaid?
:27:04
Binenþeles.
:27:10
Cred cã l-au omorât.
:27:15
Oh, Dumnezeule.
:27:19
Da, l-am vãzut de curând.
:27:29
Pregãtesc o nouã
iluzie în seara asta.

:27:33
Ceva deosebit.
Vreau sã fii acolo.

:27:40
Binenþeles.
:27:43
Vrei sã aflu mai
multe despre Quaid?

:27:46
-Adicã, despre funerarii?
-Nu.

:27:53
Nici nu mã gândesc
sã mã apropii de el.

:28:10
Mai sus.
:28:14
Încã un inch.
:28:17
Partea din stânga e prea jos.
:28:21
Valentin?
:28:25
Bine. Aºa.
:28:31
Da?
:28:35
Vreau sã-l gãseºti
pe D'Amour pentru mine.

:28:51
Rahat.
:28:59
Domnul D'Amour.

prev.
next.