Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:26:04
Pânã la urmã, nu înseamnã mare lucru.
Toþi o sã moarã.

1:26:08
Dar tu nu?
1:26:14
Eu eram pe cale sã
descopãr secretele universului.

1:26:19
De asta îmi plãcea Nix.
1:26:23
Mi-a promis toate
aceste explicaþii.

1:26:25
Dar nu le avea.
1:26:27
Avea ceva.
1:26:29
Mi-a arãtat cum pot trece peste reguli.
1:26:32
Puþinã levitaþie,
ceva artificii.

1:26:34
-Asta e tot?
-Nu.

1:26:37
La sfârºit, cînd l-am prins toþi,
a intrat în mintea mea.

1:26:42
Mi-a arãtat cum arãtãm toþi,
când mãºtile cad.

1:26:46
Gelatinã. Rahat.
1:26:49
ªi tu l-ai crezut?
1:26:51
Am vãzut cu ochii mei!
1:26:54
Ãsta e cel mai bun truc:
Fãrã iluzii, numai adevãrul.

1:27:00
Eºti pregãtit pentru asta?
1:27:13
Am crezut cã nu.
1:27:38
De ce?
1:27:49
Dorothea ºtia unde era îngropat Nix?
1:27:56
Dar Valentin?
1:27:58
Da.

prev.
next.