Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:28:14
Îþi place cum aratã astea?
1:28:17
Eu le-am fãcut...
1:28:20
ca sã-l eliberez.
1:28:23
De ce ai aºteptat atât?
1:28:25
Nu aveam cunoºtiinþele...
1:28:28
sã-l învii...
1:28:30
sã mã educ.
1:28:32
Asta a luat timp.
1:28:35
Crezi cã o sã fie în
stare bunã, sã-l reînvii dupã 13 ani?

1:28:38
Dacã era numai un om...
1:28:41
ca mine, atunci nu...
1:28:45
dar nu e.
1:28:52
Ce e, atunci?
1:28:56
Poate o sã-þi arate.
1:29:06
Ceva?
1:29:08
Nu încã.
1:29:21
-Dacã mã minþi--
-Nu, îþi jur!

1:29:24
Ãsta e locul
de care mi-a spus Swann.

1:29:26
-Bolovanii--
-Încã cinci minute.

1:29:30
-Mã asculþi?
-Fac tot ce pot.

1:29:43
Ce ai acolo?
1:29:46
Nenorocitule!
1:29:55
Butterfield!

prev.
next.