Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:32:20
Ajutã-mã!
1:32:23
Ieºi din maºinã.
1:32:25
Ieºi din nenorocita de maºinã!
1:32:45
A luat-o pe Dorothea.
1:32:48
-ªi Nix?
-Da.

1:32:51
-Nu-þi fã griji pentru mine.
-Taci din gurã!

1:32:54
Am pierdut deja
prea multe vieþi.

1:32:56
Te rog acceptã-mi scuzele,
D'Amour.

1:32:59
Pentru ce?
1:33:01
O sã mai pierzi încã una.
1:33:11
Nu!
1:33:12
Pentru el e mai bine aºa.
1:33:16
Pentru nimeni nu e mai bine aºa.
1:33:18
Nu înþelegi, nu-i aºa?
1:33:23
Acolo mergem cu toþii.
1:33:42
Ai fi vrut sã fie cu noi?
1:33:44
Da.
1:33:46
Veþi veni la el
în genunchi?

1:33:50
Fiþi gata.

prev.
next.