Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:51:10
O...
1:51:11
ultimã...
1:51:14
iluzie.
1:51:18
Oare ce o sã fie?
1:51:21
-Foc ca sã-þi ardã ochii?
-Sã mergem!

1:51:25
Sunt sigur cã lui Swann
îi plãceau ochii tãi.

1:51:29
Nu ar fi trebuit sã-l
îndepãrtezi de mine.

1:51:33
Trebuia sã fim împreunã...
1:51:36
când terminam lumea.
1:51:39
Urma sã ne þinem
companie unul altuia...

1:51:41
în întuneric.
1:51:48
Dar acum sunt pe cont propriu.
1:51:51
Toþi suntem pe cont propriu.
1:51:55
Mormântul este singur.
1:51:59
Dar a trai este mai rãu.
1:52:05
Ce dracu eºti?
1:52:07
Un om care a vrut sã fie bun...
1:52:12
ºi s-a rãzgândit.
1:52:15
O sã fiu rahat putrezit,
de acum încolo.

1:52:20
Maºina.
1:52:24
Poþi sã mã ridici ca pe maºinã?
1:52:26
O sã arãt lumii
ce îi aºteaptã la sfârºit.

1:52:31
ªi o sã o fac...
1:52:35
disperare.

prev.
next.