Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:00:00
25.000
FileSize: 727,020,544

:00:28
PÁN ILÚZIÍ
:00:34
Sú dva svety mágie.
:00:37
Prvý z nich je žiarivá doména mágov.
:00:40
Ten druhý je tajné miesto,
:00:43
kde mágia je hrôzostrašnou realitou.
:00:46
Tu má èlovek silu démonov,
:00:49
a samotná smr je iba ilúzia.

prev.
next.