Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:19:35
Èo do pekla...?
:19:48
Videl si už zomierajúceho èloveka?
:19:52
Ak si pri òom dos blízko,
:19:54
obèas môžeš vidie dušu,
ako uniká z tela.

:20:00
A ak si dos rýchly,
:20:03
podarí sa ti ju chyti.
:20:08
Nebol som tam.
:20:13
Spýtaj sa sa Pimma.
:20:15
Pimm je màtvy.
:20:18
Jennifer Desideriová zmizla.
:20:23
Vedeli, že Puritán sa vracia domov.
:20:26
A ty tiež.
:20:55
Poèkaj...
:20:57
Neodchádzaj...

prev.
next.