Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:49:03
Páèilo sa mi, èo si urobil.
:49:10
Na èo èumíte?
:49:21
Chcem len vedie, èo Philip videl
v tých kartách a zastavi to.

:49:29
Zbožnos a klam.
:49:36
Jennifer Desideriová zmizla.
:50:07
- D'Amour.
- Harry?

:50:09
Viem, že je neskoro.
:50:12
To je v poriadku.
:50:15
Ako to dnes išlo?
:50:18
Bol som v Magickom zámku.
:50:22
Mali ste pravdu.
Nemal tu ve¾a priate¾ov.

:50:25
Žiarlili na neho.
:50:28
Preèo?
Pretože mal vás?

:50:32
Nemal ma.
Povedala som vám to.

:50:34
Áno, nebrali ste si ho z lásky.
:50:36
Preèo ste si ho vôbec brali?
:50:38
To nie je vaša vec, Harry.
:50:42
Poèuli ste niekedy o niekom menom Nix?
:50:49
Dorothea?
:50:56
Áno, som tu.
:50:59
Nepoznám to meno.

prev.
next.