Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:03:03
Harry!
1:03:14
Harry, daj to preè odo mòa!
Kde kurva si?

1:03:16
Vypadni odtia¾to.
1:03:19
Povedal som...
1:03:42
Mᚠuž dos fíg¾ov?
1:03:47
Ja padám, kámo.
1:03:52
Ideš?
1:03:54
Áno.
1:03:56
Idem.
1:04:06
Nemôžem vás pusti.
1:04:21
Tak si to želal.
1:04:26
Žiadna pitva...
1:04:29
Žiadne balzamovanie...
1:04:33
Žiadne zásahy do jeho tela.
1:04:37
"Telo je iba pasca",
zvykol hovori.

1:04:41
"Telo je iba pasca...
1:04:45
a mágia nám dáva slobodu."
1:04:49
Preèo ste sa vrátili?
1:04:52
Na nieèo som narazil.
1:04:55
Èo ste našli?

prev.
next.