Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:09:01
Tak som sa bála.
1:09:06
Neboj sa.
1:09:09
Nix ti nemôže ublíži.
1:09:12
Si si istý?
1:09:14
Áno.
1:09:17
Je màtvy.
1:09:23
Viem.
1:09:26
To ja som ho zastrelila.
1:09:31
Mala som 12 rokov.
1:09:33
Nix ma uniesol,
aby Swann prišiel za ním.

1:09:38
A oni všetci prišli.
1:09:41
- Áno.
- Quaid a Jennifer a...

1:09:43
Swann a Pimm.
1:09:51
Èo to bolo?
1:09:57
Valentin?
1:10:04
Harry! Poèkaj!
1:10:22
Èo do pekla...?
1:10:34
To je on. To je Nix.
1:10:38
Dorothea, zostaò tu.

prev.
next.