Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:33:10
Otvor oèi.
1:33:22
Je s nami.
1:33:46
Kde je Swann?
1:33:51
- Je màtvy.
- Nie, nie je.

1:33:59
Prisahám.
1:34:14
- Deti.
- Majster...

1:34:21
Ste pripravení trpie,
aby som tu ostal?

1:34:39
Ježiši.
1:34:42
Èo sa tam do pekla deje?
1:34:45
Odhadujem, že ho práve oživili.
1:34:52
Kurva!
1:34:54
Vrátil som sa, aby som vám priniesol
múdros zo záhrobia.

1:34:59
- Chcete to poèu?
- Áno.


prev.
next.