Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:45:00
Harry?
1:45:11
Harry, to nie je skutoèné.
1:45:14
Harry, poèúvaj ma.
1:45:16
Pozri sa na mòa!
1:45:20
Budeš v poriadku.
1:45:21
Tu si, diea.
1:45:25
Poï bližšie, diea.
1:45:57
Èo teraz vidíš?
1:46:07
Tu.
1:46:37
Jedna...
1:46:39
posledná...
1:46:42
ilúzia.
1:46:46
Èo to bude?
1:46:48
- Oheò, ktorý ti vypáli oèi?
- Poïme!

1:46:51
Som si istý, že Swann miloval tvoje oèi.
1:46:55
Nemala si mi ho zobra.

prev.
next.