Something to Talk About
prev.
play.
mark.
next.

:45:05
Crezi cã eu am vrut asta ?
Cã am pIanificat totuI ?

:45:11
Dupã cum expIici, ai jucat ºi ai pierdut.
:45:14
Nu, aºa spui tu.
:45:17
- Mi-e dor de CaroIine.
- Trebuia sã te gândeºti.

:45:22
Te-ai gândit Ia ea ?
:45:25
La ce te gândeºti când þi-o bagi ?
:45:29
Terminã !
:45:33
N-o sã mã crezi,
dar nici eu nu sunt muItumit !

:45:36
Fugi de-aici...
:45:42
FemeiIe cu care te înºeI
nu se încordeazã când Ie ating.

:45:46
Ce tot spui ?
:45:47
ªtii. Tu nu mã atingi niciodatã.
:45:50
- Nu-i adevãrat !
- Ba da !

:45:53
Când ai pus uItima oarã mâna pe mine ?
:45:55
- Nu asta e probIema !
- Ba este !

:45:58
Poate cã dacã mã sãrutai,
aºa cum ai sãrutat-o pe tipa aia,

:46:01
aº fi...
:46:03
Ce ?
:46:05
Ce ? Nu mai poþi nici mãcar s-o spui !
:46:09
Nu da vina pe mine.
Nu-i nimic în nereguIã cu mine.

:46:11
Am orgasme în fiecare zi.
M-am obiºnuit sã Ie am fãrã tine.

:46:18
Grozav !
:46:22
Asta-i probIema, Grace !
:46:29
Ce s-a întâmpIat ?
:46:32
Cum am ajuns aici ?
:46:37
Ce s-a întâmpIat cu noi ?
Asta vreau sã ºtiu.

:46:43
De muIt vreau sã ºtiu asta.
:46:48
Dacã nu mã iubeºti, aº vrea sã-mi spui.
:46:53
ªtiu cã te dezamãgesc.
:46:56
ªi pe mine mã dezamãgesc.
Crezi cã mie-mi pIace ?


prev.
next.