Under Siege 2: Dark Territory
prev.
play.
mark.
next.

1:00:00
Mi to možemo!
1:00:04
"NAJEBAO SI!"
1:00:30
Drž'te onog na krovu!
1:00:31
Trebaju mi još dvojica
u sledeæa 2 vagona!

1:00:34
Gad se služi otvorom za ventilaciju!
1:00:37
Kompjuter je crk'o!
1:00:41
Vas dvojica u vagon s prtljagom!
1:00:44
Drž'te ga!
1:01:00
Imam disk!
1:01:01
Siðite i šèepajte ga!
1:01:03
Bježi odavde!
1:01:06
Sad!
1:01:12
Imaju disk!
1:01:17
Imaju disk za nišanjenje!
1:01:19
Bez njega ne mogu ništa!
1:01:29
Idemo!
1:01:30
Ne pucajte u uljeza,
1:01:31
ima disk.
1:01:33
Stoj gdje jesi, seronjo!
1:01:41
Predaj mi disk!
1:01:45
Pali su s voza!
1:01:47
Skoti, zaustavi voz.

prev.
next.