Under Siege 2: Dark Territory
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:17
SVÌTELNÝ
SIGNÁL

:48:34
Našli jste ho?
:48:35
Ne. Stále hledáme.
:48:37
Vy jste èistý?
:48:41
Kontrolujeme.
:48:46
Nic.
:48:49
Tady nikdo není.
:48:50
Dívali jste se všude?
:48:52
Podívej se na støechu.
:49:15
Co je?
:49:17
Nahoøe!
:49:18
Je na støeše!
:49:39
Støílí na nás!
:49:42
Zlikvidujte ho.

náhled.
hledat.