Under Siege 2: Dark Territory
prev.
play.
mark.
next.

:22:01
Dumnezeule !
:22:02

:22:05
Aici eraþi.
:22:07

:22:08
Ultimul Ioc în care mã aºteptam
sã vã gãsesc.

:22:11
Uimitor.
:22:13

:22:23
Îmbrãcaþi-vã.
:22:24

:22:33
Luaþi Ioc.
:22:35

:22:41
S-a spus cã ai murit.
:22:43
Da, era convenabil.
:22:44
Nu mã mai deranjau cu telefoanele.
:22:46

:22:50
Aþi fost foarte indisciplinaþi.
:22:52

:22:53
ATAC are reguli stricte. Angajaþii sãi nu
trebuie sã aibã relaþii personale.

:22:57
Ãsta e motivul pentru care eºti aici ?
:22:59
Sigur. M-am dat mort ºi am pus mâna
pe un tren de pasageri

:23:03

:23:04
ca sã vãd cine cu cine se culcã.
:23:06
Nu. Mã întreb câte reguli o sã mai încãlcaþi.
:23:09

:23:10
Transmisia e pregãtitã.
:23:12
Sã nu plecaþi.
:23:14

:23:16
Bunã seara. Vã vorbeºte teroristul dvs.
:23:19
Planurile dvs vor suferi o micã schimbare.
:23:23
Aþi observat cã aþi fost mutaþi
în ultimele douã vagoane,

:23:27
pentru propria dvs siguranþã.
:23:29
Aº vrea sã vã atrag atenþia
asupra oamenilor antrenaþi,

:23:32

:23:33
cu arme automate.
:23:35
În caz de urgenþã,
li se va ordona sã tragã în dvs.

:23:39

:23:40
Siguranþa dvs
este preocuparea noastrã principalã.

:23:43
Totuºi, dacã veþi încerca
sã faceþi vreo prostie,

:23:46
conform regulamentului federal
va trebui sã vã omor.

:23:49
E nebun.
:23:50
Aºa cã vã rog,
:23:52
fãrã "eroi".
:23:54


prev.
next.