Waterworld
prev.
play.
mark.
next.

:35:02
- Gledaj me. Skoèi! Sad!
- Ok!

:35:20
Pa, izvinite! Jesam li rekao da neko
može da ode pre nego što se bitka završi?

:35:25
- Jesam li?
- Ne! Ne!

:35:27
Pa, uèini nešto.
Mrzim jedra.

:35:38
Hej! Možeš li da voziš?
:35:41
Mogu la da ti verujem?
:36:16
Neka mi neko kaže,
zašto taj brod još uvek puca?

:36:21
- Kako se zove taj roðak?
- Chuck.

:36:23
- Hej, Chuck!
- Okreæe ga ravno na nas.

:36:27
Možda ne odgovara na ½Chuck.½
Zovni ga ½Charles.½ Charles!

:36:33
Zaustavi ga! Zaustavi ga!
:36:44
Charles!
:36:47
Adios, roðaci.

prev.
next.