Beavis and Butt-head Do America
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:10:02
Vi kan skaffa dig vad du vill.
- Hämta den andre grabben.

1:10:06
-Har ni nån hoolio?
-Bork här. Vi behöver TP.

1:10:11
Och... Vad sa han?
1:10:16
Oj, dödsfrän grej !
1:10:20
Fårjag också ett gevär?.
1:10:23
Ni måste böja knä
inför det allsmäktiga Bajshålet.

1:10:29
Din sista chans: ta fram enheten.
1:10:33
Varför vill alla se min fjong?
1:10:42
Han leker med oss. Vi måste slå ut
honom - ge eld på mitt kommando.

1:10:48
Jag är det enda och sanna Bajshålet!
1:10:51
Sista chansen.
Du har tre skunder på dig.

1:10:55
Ge eld närjag räknat till tre. Ett...
1:11:00
Vill ni se mitt bajshål?
1:11:04
-Jag ska visa er mitt bajshål.
-Två!

1:11:09
Jag har inget bajshål.
1:11:14
-Vad är det här om?
-Tre!

1:11:18
-Ta dina jädra byxor med dig!
-Eld upphör!

1:11:23
-Byxorna! Han har enheten!
-Släpp byxorna! Nu!

1:11:28
Vänta nu, jag är inte den ni...
1:11:57
Här har du.

föregående.
nästa.