Diabolique
prev.
play.
mark.
next.

:08:04
Baš ti hvala.
:08:08
Ne bi trebalo da te vide s njim.
:08:10
Svi znaju. Ako se ponašamo normalno, izgledaæe dobro posle.
:08:15
Išla sam tamo samo zato što se žena kljuka pilulama.
:08:21
Šta ako primeti da ih nema?
:08:23
Ta žena ima dovoljno pilula za smirenje da smiri celu Kinu.
:08:28
Dobro jutro, drage dame.
:08:31
Gospode bože.
Jesmo li spremni za krupni plan?

:08:33
Ne mogu da doèekam da se ovo
završi. Svi su previše uzbuðeni.

:08:38
Kako Vaš muž oèekuje da
postignemo više studenata--

:08:42
Bilo je lepo videti vas sinoæ.
:08:44
Ako ikako mogu da pomognem vama, sudbinski povezanim--
:08:47
Je li sve u redu sa vašim okom?
:08:50
Alergija.
:08:52
Nisam iznenaðen.
:08:53
Ako ne mislite na sebe, mislite
na nas. I dim od cigareta ubija.

:09:00
Ne dovoljno pouzdano.
:09:31
Onda smo mislili da režemo na vas.
:09:34
"Posledice, sistem koji deca
shvataju, bla, bla."

:09:38
Onda razgovor sa nekom decom: "Bio sam izgubljen, sad sam se našao."
:09:43
Takve prièe su naša specijalnost. Imam sluèaj-
:09:47
Hteli bi snimke bazena
kad se oèisti.

:09:51
Iako iskreno želim, nikako
ne mogu da priuštim održavanje bazena.

:09:56
Mislili smo...
:09:57
...deèaci se druže, zdravo telo i zdrav duh, èist planinski vazduh...

prev.
next.