Diabolique
prev.
play.
mark.
next.

1:20:01
Mame, neke od vas mogu da puste suzu.
1:20:04
-Ko hoæe da pusti suzu?
-Ja!

1:20:06
U redu, ti i... ti.
Ne preterujte.

1:20:10
Svi imaju svoje brojeve? Broj jedan.
1:20:14
Da li je ono dr. Baran?
1:20:17
Šta?
1:20:19
Gore, na drugom spratu.
1:20:25
Èekajte, premotaæu.
1:20:41
Neko jeste, to je sigurno.
1:20:44
To je Gaj.
1:20:47
To je Gaj!

prev.
next.