Jerry Maguire
prev.
play.
mark.
next.

1:15:01
Lucrez cu tine din cauza acelui memo.
1:15:07
Mi-a plãcut acel memo.
1:15:15
Era o declaraþie de principii.
1:15:33
- Ei .. .
- Scuzã-mi faza cu mâna.

1:15:44
Cunoºti sentimentul acela?
1:15:48
Nu eºti acum chiar stânjenitã,
dar ºtii cum o sã te simþi mâine?

1:15:56
- Nu fi îngrijorat, ºefu'.
- Rahat, ai spus "ºefu'".

1:16:03
- Da, am zis.
- Acum mã simt ca Clarence Thomas.

1:16:12
Serios.
1:16:14
- Te hãrþuiesc chiar acum.
- S-ar putea sã nu cer daune.

1:16:35
- Bunã seara.
- Bunã seara.

1:16:43
Nu-þi face griji.
1:16:48
Pentru cã o sã-mi iau unicul client,
ºi vom porni la drum.

1:16:59
Hei,...M-am întors!

prev.
next.