Scream
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:02
Oh, Tanrým.
:27:55
- minibüste bir telefon var mý?
- Evet.

:27:58
kendini içeri kilitle.
Þerifi arayýp destek iste.

:28:03
Dikkatli ol!
:28:18
Neil?
:28:25
Bay Prescott?
:28:29
lanet!
:28:46
Kenny, telefona ihtiyacým var!
:28:51
Kenny!
:28:54
Kenny!

Önceki.
sonraki.