Shine
prev.
play.
mark.
next.

:20:02
Bit æe zbrinut. Rachel, David
može biti veliki pijanist.

:20:09
On je tek djeèak.
Još piški u krevet.

:20:55
Vidiš kakvu
kondiciju imam?

:20:57
Pokaži mi što je bilo s
lavom kad si biou cirkusu.

:21:07
To biva kad se približiš
rešetkama. Doði, Davide.

:21:14
Udari me!
:21:16
Najjaèe! I ti! Što jaèe!
:21:21
samo najjaèi opstaju.
:21:28
Slabi budu zgnjeèeni
poput insekata.

:21:31
Poput skakavaca? -Da bi
preživio u Americi,

:21:35
moraš biti jak.
-Poput tebe, tata?

:21:41
Da, poput mene.

prev.
next.