Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:01:16
קווין, ג'ק. משימתך האחרונה
.נמצאת בדרגת חשאיות גבוה ביותר

:01:23
בשעה 3:05 משאית עם 32 ק"ג של
.פלוטוניום לא פעיל נגנבה

:01:30
ממוסד מסווג של ארצות-הברית
.מחוץ לקרואטיה

:01:36
אנחנו מאמינים שסטברוס והארגון
.שלו ימכרו את זה לעירקים תוך יממה

:01:43
משימתך היא החזרת הפולוטוניום
.בשלום לבסיס

:01:56
!זוזו מהדרך
:02:00
,קווין בפנים! יש לנו תמונה חזותית שלו
.והנגמ"ש שלו נמצא בתנועה עכשיו

:02:04
,וואו, זו תהיה חתיכת נסיעה עצבנית
.לקווין יש 14 שעות להגיע עד הגבול

:02:08
אם הוא יצליח, אז ככל
.הנראה הפרישה שלו היא סופית

:02:14
- דאבל טים -

תצוגה.
הבא.