Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:31:00
הלווין שלנו משדר תדרים
.מאתר ההתרסקות

:31:14
.שהראש שלך יהיה מופנה קדימה כל-הזמן
.והיד שתהיה על הסורק במשך כל הזמן

:31:31
שימו-לב, יש לנו שידור חי
.שמגיע מוושינגטון

:31:39
יש לי הצהרה קצרה ממזכירת
.המדינה בעקבות האסון האווירי העולמי

:31:46
.אבל אני לא אענה לשום שאלות
:31:48
,מתוך ה-176 נוסעים שעלו על הטיסה
.אין שום ניצולים

:31:53
מה"סי. אי. איי" מדווחים שהמטוס
.יורט סמוך לצפון קוריאה, בפעולת טרור מאורגנת

:32:00
המזכירה תתן לכם תקציר מורחב אחר-כך
.בנוגע לתגובת ממשל ארצות-הברית על מעשה זה

:32:07
,הקוריאנים מסירים מעצמם כל אחריות למעשה
.בזמן שהנשיא מתייעץ עם בנות הברית שלו

:32:20
ג'ק, הערך הרב שלך הוא יכולתך
.לנתח מידע רב-ערך בזמן קריטי

:32:29
.זו הסיבה לקיומה של המושבה הזו, תודה
:32:36
.הפיצוץ של המטוס מתרחש מבפנים
.זה מהיר מאוד, וזה נעלם

:32:44
קיבלנו בזה הרגע הקלטה
.של מקליט 277 כלל עולמי

:32:52
יש לנו כלי לא מזוהה שמגיע שלא
...לפי לוח-הזמנים לכיוונינו במסלול 329


תצוגה.
הבא.