Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:42:54
,אלו דרכי פעולה אופייניות לסטברוס
.והן מאשרות את אמינות המקורות שלנו

:43:03
אבל מה שאנחנו רוצים לדעת זה, מי משלם עבור כל
.הדברים האלה? אנחנו מחכים בקוצר-רוח לתוצאות

:43:15
מה שמוזר זה, שאף אחד לא
.לוקח על עצמו אחריות לאירוע

:43:20
מיקום: ברצלונה. האלג'יראים
.השתמשו במקום הזה לאימונים צבאיים

:43:27
הם לא יכולים להרשות לסטברוס
.דבר שכזה. אולי זו נקמה אישית

:43:33
אולי סטברוס עובד לבדו. -זה לא הסגנון
?שלו, למה שהוא יעשה דבר שכזה

:43:40
.בוא נניח שזה סתם מעשה מטורף של איזה משוגע
.יש הרבה ארגוני טרור שמתפתחים לאחרונה בספרד-

:43:47
?מה דעתך, ג'ק
:43:52
?ג'ק
:43:56
!לא
?לא-


תצוגה.
הבא.