Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:38:01
.יש לך רגליים גדולות, מר קווין
.הזהר לגבי המיקום שבו אתה מניח אותן

1:38:32
.כנראה שאתה עכשיו נדפקת, סטברוס
...שכחתי לספר לך ואני מקווה שלא אכפת לך

1:38:40
אני יודע שאתה עבדת קשה מאוד בחפירת
.החורים הללו וסימונם. ואני יודע שזה היה קשה

1:38:47
.אבל, אני הזזתי כמה מהם
!מצטער

1:38:55
!יאז, מאחוריך
!אלוהים אדירים

1:39:14
,יאז, היכן הבן שלי, איפה הוא? -אני מחפש
.אני מחפש! הוא היה ממש פה

1:39:21
!ג'ק

תצוגה.
הבא.