Event Horizon
prev.
play.
mark.
next.

:19:00
producând o singularitate.
Aceasta....

:19:03
Pe înþelesul tuturor, ziceai.
:19:05
La dracu'! Poþi sã ne explici
pe limba noastrã?

:19:12
Imaginaþi-vã cã aceastã hârtie....
:19:18
Mã scuzaþi, dar aia-i
Vanessa ºi îmi aparþine.

:19:22
Aceastã bucatã de hârtie
reprezintã spaþiu-timp

:19:25
iar noi vreo sã ajungem
din punctul A

:19:31
în punctul B.
:19:32
Care e cea mai micã
distanþã între aceste puncte?

:19:37
O dreaptã dusã din A în B.
:19:40
Greºit. Cea mai micã distanþã între
aceste douã puncte este zero

:19:44
iar poarta de care vã ziceam
face exact acest lucru.

:19:47
Curbeazã spaþiul
:19:50
astfel cã punctele A ºi B
:19:55
coexistã în acelaºi spaþiu ºi timp.
:19:59
Când nava trece prin poartã,
:20:03
spaþiul revine la normal.
:20:06
Se numeºte zbor gravitaþional.
:20:09
De unde ºtiþi
toate astea?

:20:12
Eu am construit nava.
:20:15
Acum înþeleg de ce
v-au trimis pe dvs.

:20:18
Atunci dacã nava nu a explodat,
ce s-a întâmplat de fapt?

:20:22
Misiunea se desfãºura normal,
:20:27
ajunseserã la o distanþã sigurã
cu motorele convenþionale

:20:31
au primit aprobarea sã
foloseascã motorul gravitaþional

:20:35
pentru a deschide poarta
spre Proxima Centauri

:20:39
dupã care au dispãrut
pur ºi simplu.

:20:41
Fãrã sã lase nici o urmã.
Pânã de curând.

:20:47
ªi unde a dispãrut, doctore?
:20:49
De asta suntem aici.
Ca sã aflãm.

:20:53
Nu am putut lua legãtura cu
nici un membru al echipajului.

:20:57
Nu am recepþionat decât
aceastã transmisie.


prev.
next.