Event Horizon
prev.
play.
mark.
next.

:50:01
Ce mai faci? Ai stat atât de mult încât
am crezut cã vrei sã-mi dobori recordul.

:50:05
Prefer sã petrec 12 ore în spaþiu
:50:09
decât 5 secunde pe nava asta.
:50:12
E ultima înregistrare din jurnalul de bord.
:50:16
Sunt foarte mândru
de echipajul meu.

:50:19
Voi numi acum ºefii de post:
:50:22
Chris Chambers, Janice Reuben,
:50:25
Ben Fender, Dick Smith.
:50:31
Am ajuns la distanþa minimã de siguranþã...
:50:34
Acesta e John Kilpack,
cãpitanul navei.

:50:36
...ne pregãtim sã activãm
motorul gravitaþional

:50:40
ºi sã deschidem poarta
spre Proxima Centauri.

:50:43
"Ave atque vale"
:50:47
Salut ºi rãmas bun.
:50:57
Ce-i asta?
:50:59
Voi trece înregistrarea prin câteva filtre.
Poate reuºesc sã o "curãþ".

:51:08
O scurgere de energie.
:51:10
Din reactor.
:51:13
Rãmâi aici. Nu vreau
sã se apropie nimeni de jurnal.

:51:17
Doctore, aºteaptã-mã ºi pe mine!
:51:21
Ce produce scurgerea de energie?
:51:23
Câmpurile magnetice rezistã.
:51:25
Poate e un scurt circuit.
:51:30
Mã ajuþi, te rog?
:51:57
Justin, mã auzi?

prev.
next.