Event Horizon
prev.
play.
mark.
next.

1:42:25
M-ai lãsat de izbeliºte.
1:42:29
Tu nu eºti Edward Corrick.
Te-am vãzut murind.

1:42:38
Weir?
1:42:43
Nava m-a adus înapoi.
1:42:46
Þi-am spus doar cã nu
mã va lãsa sã plec.

1:42:49
Nu va lãsa pe nimeni sã plece.
1:42:52
Chiar ai crezut cã
o poþi distruge?

1:42:56
Aceastã navã a sfidat timpul ºi spaþiul.
1:42:59
A fost într-un loc pe care
tu nici nu þi-l poþi imagina.

1:43:04
Iar acum...
1:43:06
a venit timpul sã se întoarcã.
1:43:09
ªtiu, în iad.
1:43:12
Nu ºtii nimic.
Iadul nu-i decât un cuvânt.

1:43:17
Realitatea este cu
mult mai crudã.

1:43:25
Dã-mi voie sã-þi arãt.
1:43:30
Ajutã-mã!
1:43:35
Nu!
1:43:40
Nu.
1:43:43
Vezi?
1:43:44
Nu sunt morþi.
1:43:48
Nu încã.
1:43:54
Nu îmi
1:43:56
vei omorî echipajul.

prev.
next.