I Know What You Did Last Summer
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:07:00
Wynoś się z mojego domu.
1:07:11
Mój Boże...
1:07:14
To nie był twój brat.
1:07:37
- Będę na balkonie.
- Miał ogromny hak.

1:07:46
Wszystko będzie dobrze.
Nie pozwolę, że by ci się coś stało.

1:07:54
Bardzo ładnie, miłe panie.
1:07:56
Powitajmy teraz ubiegłoroczną
królową pannę Helen Shivers.

1:08:16
Kolejnym punktem programu
jest konkurs talentów.

1:08:58
O Jezu.

podgląd.
następnego.