I Know What You Did Last Summer
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:14:00
Elsa!
Otwórz drzwi!

1:14:09
Elsa, otwieraj!
Pospiesz się!

1:14:17
Co ty wyprawiasz? Elsa!
1:14:21
O Jezu, pospiesz się!
Otwórz drzwi!

1:14:27
Idę.
1:14:34
- Wejście od ulicy Broad otwarte.
- Ktoś mnie goni.

1:14:38
Co takiego?
1:14:40
Zamknij drugie drzwi, ja dzwonię
na policję... Rób co ci mówię!

1:15:35
Elsa...
1:15:48
Elsa?
1:15:52
Elsa, gdzie jesteś?

podgląd.
następnego.