I Know What You Did Last Summer
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:16:22
- Mislim, da je mrtev.
:16:28
- Kdo je?
- Njegov obraz je izmalièen.

:16:35
- Kaj je delal tu?
- Moramo poklicati reševalce.

:16:40
- Kam se ti mudi?
:16:43
- Èlovek je mrtev.
- Saj ti nisi zdravnik.

:16:48
- Julie uporabi možgane.
Èe poklièemo policijo smo najebali.

:16:52
- Bila je nesreèa.
- Premisli o tem.

:16:56
- Premislim o èem?
Preèkal je cesto sredi noèi.

:17:02
- Ti nisi nièesar pil.
- Ne bodo verjeli, da sem jaz vozil.

:17:08
- Avto je moj. Mene bodo zašili.
- To ni res.

:17:13
- Pijan sem kot krava.
Najebal sem.

:17:17
- Poklicali bomo policijo
in povedali resnico.

:17:21
- To je uboj.
:17:26
- Cvrli se bomo.
- Pa odidimo od tod.

:17:30
- A si neumen?
:17:33
- Maska na avtu je razbita in krvava.
- Oèistimo jo.

:17:38
- Gremo na policijo.
- Nimamo èasa za tvoje sranje!

:17:45
- Poskusimo ostati mirni.
:17:50
- Èe je na njem kaj od avta bo
izgledalo kot pobeg z kraja nesreèe.

:17:57
- Znebimo se trupla.
- Ti ga izgubi.


predogled.
naslednjo.