I Know What You Did Last Summer
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:28:11
Kdo je to poslal?
Ni ne znamke, niti pošiljatelja.

:28:16
- Zakaj? Kaj pa piše?
- Ah niè.

:29:48
Fantje, poèasi....
Temu se reèe steklo. Lomljivo je.

:29:57
Dobro jutro.

predogled.
naslednjo.