I Know What You Did Last Summer
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:32:09
Daj no Julie.
1:32:24
- Sreèen 4. julij Julie.
- Prosim, bila je nesreèa.

1:32:30
- Kadar pustite mrtvega èloveka,
se preprièajte, èe je res mrtev.

1:33:26
- Nikoli nismo nikogar ubili.
- To celo leto je bilo...

1:33:31
Krivda me je ubijala.
Moral se izvedeti, kdo je bil.

1:33:37
Zato sem odšel k Missy.
1:33:40
Oprosti, ker ti nisem povedal,
ampak hotel sem te nazaj.

1:33:45
Nisem te hotel veè izgubiti.
1:33:50
Ljubim te Julie.
Nihèe mi ne pomeni toliko kot ti.

1:33:57
- Razumem tvojo boleèino.

predogled.
naslednjo.