Kundun
prev.
play.
mark.
next.

:05:04
Što je u tome loše?
Neka sjedi gdje hoæe.

:05:08
Razmazit æeš ga.
Samo ga ti poslužuješ

:05:12
i diraš njegovu hranu.
Sve je preèisto.

:05:17
Što je loše u tome?
- Misli da je kralj.

:05:24
Isprièajte moju prièu.
- Ne opet. - Opet. Ja.

:05:30
U redu, Lhamo,
ja æu ti je isprièati.

:05:32
Rodio si se u zoru.
Vani je bilo veoma tiho.

:05:36
Pomogla sam mami.
Pozvala me.

:05:39
Nisi plakao kad si se rodio.
Nikada nisi plakao.

:05:42
Dali smo ti slatki napitak.
- Kakao si posvuda!

:05:50
Prestanite!
:05:54
Odjahat æu s tobom do
samostana. - Hvala, oèe.

:05:58
Sjetila sam se.
I vrane su tada letjele.

:06:01
Kada? - Onoga dana kada se
rodio Lhamo. Sjeæaš se?

:06:06
Bio si bolestan.
:06:08
Donijela sam ti ga i rekao si
da æe se zvati Lhamo.

:06:10
Pomolio si se. Zaspala sam,
a kasnije sam izašla

:06:13
i vidjela ih.
:06:16
Par vrana se došao
gnijezditi na naš krov.

:06:19
Došle su zbog Lhame.
- Baš kao i zbog Dalaj-Lame.

:06:37
Moraš prestati, Lhamo!

prev.
next.