Kundun
prev.
play.
mark.
next.

:19:34
Vidio sam te u priviðenju.
:19:37
Ja sam Reting,
tvoj regent.

:19:40
Našao sam te. Bilo je teško, ali
ostavio si mi dobre znakove.

:19:45
Nadam se da nisi
predugo èekao, Kundune.

:20:00
Odluèio si se vratiti u
ovaj život još jedanput.

:20:06
Ostat æeš koliko god
možeš, a onda æeš se vratiti.

:20:13
Raðaš se neprestano
iznova sve dok je života.

:20:20
Tu si da bi
volio sva živa biæa.

:20:24
Samo ih voli. Brini se za njih.
Budi samilostan prema njima.

:20:31
Dokle god
sve živo bude disalo,

:20:35
gdje god da bude,
:20:37
u samilosti
pojavit æe se Buddha.


prev.
next.