Kundun
prev.
play.
mark.
next.

:26:55
Poderat æu je. Gledaj mene.
:27:13
Ti si na redu.
- Pali!

:27:20
Ja sam vojskovoða!
- Ja sam hrabriji!

:27:24
Imam više vojnika. -Imam
pametnije vojnike. Svi su moji!

:27:35
Danas si izgubio.
Sutra æeš možda pobijediti.

:27:39
Stvari se mijenjaju, Kundune.

prev.
next.