Kundun
prev.
play.
mark.
next.

:32:22
Velike jedu tek
kad malene završe.

:32:42
Svetosti, hoæete li dignuti ovo
sa stola? - To je tvoje mjesto.

:32:49
Dalaj-Lama ne bi smio jesti
svinjetinu. Loše je za mozak.

:32:53
Hajde uèiti. Nadrapat æu
ne budeš li uèio.

:32:59
Dalaj-Lama ne smije jesti jaja.
:33:18
Oprosti.
:33:23
Imamo ga napokon.
- Jede jaja! - Nema jaja!

:33:29
Otiðite! - Ne razgovara se tako
s ljudima. -Ali, ja zapovijedam.

:33:33
Komu?
:33:36
Mogu li spasiti ovce od
klanja? -Bogat si, kupi ih.

:33:41
Hoæeš li ih kupiti za mene?
- Gdje æeš ih držati?

:33:45
Ovdje. Ja i ti. - Onda
æu ih kupiti za tebe.

:33:51
Sada imaš predivne konje.
- Da, imam ih. Idi sad.


prev.
next.