Kundun
prev.
play.
mark.
next.

1:11:03
Moja vojska i gerilci
bore se gotovo goloruki.

1:11:08
Bez aviona, kamiona,
oružja. Bez ièega.

1:11:12
Nitko ih ne može zaustaviti,
èak ni ja. - Bore se za vas.

1:11:16
Zar griješe?
1:11:23
Nasilje nikada nije dobro.
1:11:26
Svaki ishod, bio dobar
ili loš, imao je uzrok.

1:11:31
Zašto su došli, Svetosti?
Što smo loše uèinili?

1:11:43
Nenasilna borba dugo traje.
1:11:47
Imamo li vremena, Svetosti?
1:11:52
Ne znam.
1:12:05
Svetosti, ovo je
stiglo za vas.

1:12:17
U ponoæ je bodhisattva
ugledao jasno svjetlo.

1:12:22
U jednome je èasu vidio
tri oblika postojanja,

1:12:27
prošlost, sadašnjost i
buduænost, u èistome svjetlu.

1:12:33
Sjedeæi pod drvetom
prosvjetljenja,

1:12:36
pokorio je sve vragove.

prev.
next.