Kundun
prev.
play.
mark.
next.

1:47:08
Borit æu se protiv njih!
Nabavit æu pušku i boriti se!

1:47:11
Tako sam zbunjena!
1:47:14
Rekli su mi da moram na put,
ali mi nisu rekli kamo i kada.

1:47:20
Poæi æu ako ti ideš.
- Poði prije mene.

1:47:30
Najtužnije je što smo
se sad trebali promijeniti.

1:47:38
Sami smo se
kanili promijeniti.

1:47:42
Sami bismo se promijenili.
- Iæi æu u rat!

1:47:47
Dalaj-Lama ne vjeruje u rat.
1:48:25
Priguši svjetla.
1:48:34
Èeka nas dugo putovanje.
1:48:37
Ne znam kako æe se završiti.
Veoma je tužno.

1:48:41
Ne bih ni pomislio
na odlazak bez tebe.

1:48:57
Kinezi su premjestili logor.

prev.
next.