Kundun
prev.
play.
mark.
next.

1:49:00
Vidovnjakov put je sada
siguran. Moramo krenuti.

1:49:03
Sredili smo utoèište u Indiji.
Oèekuju vas. - Hvala.

1:49:59
Vidim siguran put.
1:50:13
Vidim siguran povratak.
1:50:18
Spreman sam.
1:50:30
Radujem se
buðenju buddha

1:50:33
i duhovnoj razini
njihovih sinova.

1:50:48
Sklopljenih ruku molim
buddhe svih smjerova

1:50:53
da svjetlošæu dharme obasjaju
smetene u sjaju bijede.


prev.
next.