One Eight Seven
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:01
Sen bir liseli piliç bulmak istiyorsun.
Bu yüzden Rita'ylasýn.

1:27:07
Bir kaç ay önce kamu hizmeti için Boston
trenindeydim. Birkaç çocuk
Rita'yla beraber oldu.

1:27:24
Onu yaptýðýný biliyorum. Ona sahip
oldun. Ona ben bile sahip oldum.

1:27:30
- Sarhoþsun.
- Ne olmuþ yani?

1:27:36
Burada seninle oturmuþ
okul hakkýnda konuþuyorum.

1:27:48
Sen mi yaptýn Garfield?
1:27:57
Benny'i öldürdün mü?
1:28:02
Bana söyleyebilirsin, kimseye söylemem.
1:28:07
Bir de Cesar, Ben olsam parmaðýný
kesmezdim. Ta. aklarýný keserdim.

1:28:15
Cehenneme git Dave.
1:28:19
Ne?
1:28:24
Sen yaptýn o... çocuðu! Sen yaptýn.
1:28:35
Sanýrým birbirimize benzediðimizi
düþünmüþ olmalýsýn.

1:28:45
Deðiliz.
1:28:51
iyi geceler.
1:28:56
iyi geceler.

Önceki.
sonraki.