Posutoman burusu
prev.
play.
mark.
next.

:02:40
Sawaki, take these with you too.
:03:44
Appartment 201...

prev.
next.