Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:17:10
Поддържайте радио мълчание.
:17:18
Ето последното им съобщение.
:17:22
Номерът с кодиращия прибор
подейства.

:17:25
Сочат координатите си
на 110 км. оттук.

:17:28
Британският флот
никога няма да ги намери.

:17:32
Оцелели във водата.
:17:38
МЪРТВИ БРИТАНСКИ МОРЯЦИ
:17:42
Открити ??? тела,
простреляни с картечница

:17:45
ИЗБИТИ БРИТАНСКИ МОРЯЦИ
:17:50
Г-н Стампър,
забавлявам се с моите заглавия.

:17:53
Нужен ми е
точният брой на оцелелите.

:17:56
Закъснявам за среща. Погрижете се
да използвате подходящи патрони.

:18:04
Разкошно.
:18:32
Започнете "спасителната" операция.
Пратете наши водолази
долу при "Девъншир".

:18:47
РАКЕТНО ПОМЕЩЕНИЕ
:18:59
Г-н Гупта,
фаза едно е приключена.


Преглед.
следващата.