Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:26:04
После изпомпай от нея информация.
:26:07
Сам реши колко помпане е нужно.
:26:12
Де да можеше да е вярно
за мен и теб, Мънипени.

:26:28
КИТАЙ ПРЕДУПРЕЖДАВА
БРИТАНСКАТА ФЛОТА

:26:31
Пътниците да не оставят
багажа си без надзор.

:26:36
Добро утро. Какво обичате?
:26:38
От службата ми са запазили кола.
- Един момент, моля.

:26:51
Подпишете се тук, г-н Бонд.
:26:57
Застраховка срещу щети
за красивата ви нова кола.

:27:02
- Да включим ли сблъскване?
- Да.

:27:06
- Възпламеняване?
- Не е зле.

:27:09
- Повреда на собственост?
- Определено да.

:27:12
- Лични наранявания?
- Да се надяваме, не.
Но стават злополуки.

:27:16
При вас са доста чести.
:27:19
Включете и нормалната амортизация.
:27:24
Нужна ли ми е друга защита?
:27:26
Само от мен, ако не върнете колата
в пълна изправност, 007.

:27:30
Да вървим?
:27:35
Новото ви БМВ 750.
:27:38
Всички обичайни екстри -
картечници, ракети.
Сателитна проследяваща система

:27:45
Затегнете колана и спазвайте
инструкциите за безопастност.

:27:49
Реших, че повече ще се заслушате
в женски глас.

:27:53
Май се познаваме с нея.
:27:54
Не ме интересуват мръснишките ви
подвизи. Продължаваме?


Преглед.
следващата.