Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:38:09
Дами и господа,
моля запазете спокойствие.

:38:13
След минути ще продължим.
:38:16
Как така не знаеш?! Уволнена си!
Махай ми се от очите!

:39:03
Тази вечер Елиът Карвър
изпадна в неловко положение,

:39:07
когато бе прекъсната речта му
:39:10
за откриване на
световната му сателитна мрежа.

:39:15
Съжаляваме, Елиът,
но ние нямаме пръст в това.

:39:19
Славна вечер, нали?
:39:22
Не им обръщай внимание.
Случват се такива неща.

:39:26
Но не и на мен! Не на мен!
:39:37
На 16 години постъпих
в един вестник в Хонконг.

:39:43
Беше парцал, но редакторът му
ме даде важен урок.

:39:48
Ключът към големия репортаж
е не кой, какво или кога...

:39:55
... а защо.
:39:57
Приятелят ти, г-н Бонд,
забърка голяма каша.


Преглед.
следващата.