Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:03
Още ли спиш с пистолет
под възглавницата, Джеймс?

:44:14
- Трябва да вървя.
- Недей.

:44:16
Ще те измъкна от страната
за 4 часа.

:44:19
Нямам избор. Дори ти не можеш
да ме защитиш от него.

:44:24
- Имаш избор.
- Само ако го оставиш на мира.

:44:28
Не мога.
:44:32
На последния етаж има тайна
лаборатория с люк на покрива.

:44:36
Парис, не го прави.
:44:39
Оттам най-лесно се влиза.
Недей да спориш с мен, Джеймс.

:44:44
Тая твоя професия...
:44:52
Тя е убиец за всяка връзка.

Преглед.
следващата.