Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:22
Да?
:51:23
Добро утро, г-н Бонд.
Елиът Карвър е.

:51:27
У вас са две неща, които са мои.
:51:30
За какво става дума?
:51:32
За червената кутия, г-н Бонд.
:51:35
И за жена ми -
във вашата хотелска стая.

:51:50
Той идва.
:51:57
Отпечатъците разпознати.
Имате достъп.

:52:06
Включете охранителната система.
:52:31
Щом намерите декодиращия прибор,
съобщете ми.

:52:47
С голяма печал съобщаваме
за смъртта на Парис Карвър

:52:52
която се превърна
в световно значима фигура

:52:56
като съпруга на председателя ни
Елиът Карвър.


Преглед.
следващата.