Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:56:05
Преизбиране - 3 - въвеждане.
:56:19
Чакайте!
Аз просто си върша работата.

:56:23
Аз също.
:56:53
Доктор Кауфман?
:57:25
Заповядайте.
Затегнете колана, моля.

:57:34
Несъобразена скорост.

Преглед.
следващата.